เด็กจะมีพัฒนาการทางสายตาไปจนถึงอายุแค่ 8 ขวบ

2021-06-20T08:42:24+00:00

เด็กจะมีพัฒนาการทางสายตาไปจนถึงอายุแค่ 8 ขวบ หากมีสิ่งที่มาขัดขวางการพัฒนาของตาข้างใดข้างนึง หรือทั้ง 2 ข้าง ก็จะทำให้สายตาหยุดการพัฒนาไป ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเหมือนผู้ใหญ่ปกติ ซึ่งสิ่งที่จะทำให้เด็กถูกขัดขวางพัฒนาการการมองเห็นได้ เช่น หนังตาตก , สายตาผิดปกติ (สั้น,ยาว,เอียง) หรือ ตาเหล่ เป็นต้น