คลินิคตาเด็ก

HomeTag: คลินิคตาเด็ก

เด็กจะมีพัฒนาการทางสายตาไปจนถึงอายุแค่ 8 ขวบ

2021-06-20T08:42:24+00:00

เด็กจะมีพัฒนาการทางสายตาไปจนถึงอายุแค่ 8 ขวบ หากมีสิ่งที่มาขัดขวางการพัฒนาของตาข้างใดข้างนึง หรือทั้ง 2 ข้าง ก็จะทำให้สายตาหยุดการพัฒนาไป ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเหมือนผู้ใหญ่ปกติ ซึ่งสิ่งที่จะทำให้เด็กถูกขัดขวางพัฒนาการการมองเห็นได้ เช่น หนังตาตก , สายตาผิดปกติ (สั้น,ยาว,เอียง) หรือ ตาเหล่ เป็นต้น

เด็กจะมีพัฒนาการทางสายตาไปจนถึงอายุแค่ 8 ขวบ2021-06-20T08:42:24+00:00

การป้องกันดวงตาในช่วงการระบาดของ Covid-19

2021-06-20T08:56:29+00:00

Covid-19 and Your Eyes ***การป้องกันดวงตาในช่วงการระบาดของ #Covid-19*** 1. หลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตา และ การขยี้ตา ถ้าจำเป็นต้องสัมผัสดวงตา ต้องล้างมือให้สะอาดก่อนทุกครั้ง 2. ถ้าคุณใส่ contact lens ช่วงนี้ ให้พิจารณามาใส่แว่นให้บ่อยขึ้น โดยเฉพาะในคนที่รู้สึกว่าต้องสัมผัสดวงตาบ่อยๆ ตอนใส่ contacts lens

การป้องกันดวงตาในช่วงการระบาดของ Covid-192021-06-20T08:56:29+00:00
Go to Top