ตรวจตาเด็ก ตัดแว่นเด็ก โดย หมอตาเด็ก

เพราะตาของเด็กไม่ได้มีเพียงแค่ขนาดที่เล็กกว่าตาของผู้ใหญ่เท่านั้น แต่ตาเด็กยังมีความจำเพาะหลายๆอย่างที่ควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษ

คลินิกเราให้บริการตรวจรักษาปัญหาทางตาของเด็ก ตรวจเช็คคัดกรองสุขภาพตาเด็ก วัดระดับการมองเห็น วัดค่าสายตาพร้อมมีแว่นตาเด็กและบริการตัดแว่นเด็กได้เลย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาเด็กและตาเข

ตรวจตาเด็ก ตัดแว่นเด็ก โดย หมอตาเด็ก

เพราะตาของเด็กไม่ได้มีเพียงแค่ขนาดที่เล็กกว่าตาของผู้ใหญ่เท่านั้น แต่ตาเด็กยังมีความจำเพาะหลายๆอย่างที่ควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษ

คลินิกเราให้บริการตรวจรักษาปัญหาทางตาของเด็ก ตรวจเช็คคัดกรองสุขภาพตาเด็ก วัดระดับการมองเห็น วัดค่าสายตาพร้อมมีแว่นตาเด็กและบริการตัดแว่นเด็กได้เลย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาเด็กและตาเข

“แพ็คเกจตรวจตา”

แพ็คเกจตรวจตาสำหรับเด็กในแต่ละช่วงวัย โดยจะมีการตรวจสุขภาพตา การมองเห็น และอื่นๆ ตามพัฒนาการของเด็ก เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้มั่นใจ ว่าสายตาของลูกได้รับการดูแล และหากพบการผิดปกติเกิดขึ้นแต่เนิ่นๆ จะช่วยให้การรักษามีประสิทธิภาพ เพิ่มโอกาสในการหายเป็นปกติ หรือป้องกันไม่ให้เป็นมากขึ้นหรือกลับมาเป็นซ้ำได้

“แพ็คเกจตรวจตา”

แพ็คเกจตรวจตาสำหรับเด็กในแต่ละช่วงวัย โดยจะมีการตรวจสุขภาพตา การมองเห็น และอื่นๆ ตามพัฒนาการของเด็ก เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ได้มั่นใจ ว่าสายตาของลูกได้รับการดูแล และหากพบการผิดปกติเกิดขึ้นแต่เนิ่นๆ จะช่วยให้การรักษามีประสิทธิภาพ เพิ่มโอกาสในการหายเป็นปกติ หรือป้องกันไม่ให้เป็นมากขึ้นหรือกลับมาเป็นซ้ำได้

Little Fox Children’s Eye Clinic

คลินิกเฉพาะทางด้านจักษุสำหรับเด็ก ก่อตั้งและออกตรวจโดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาเด็กและกล้ามเนื้อตา ในบรรยากาศอันอบอุ่นเป็นกันเอง พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย และวิธีการตรวจแบบเฉพาะ ให้เด็กๆ รู้สึกใกล้ชิดกับคุณหมอ และมีความสุขในการมาตรวจสุขภาพตา
Contact Us