เวลาทำการคลินิค

วันศุกร์ เวลา 16:00 – 20:00 น.
วันเสาร์ เวลา 8:00 – 12:00 น.
วันอาทิตย์ 8:00 – 12:00 น.

ติดต่อเรา / นัดหมายพบแพทย์

เวลาทำการคลินิค

วันศุกร์ เวลา 16:00 – 20:00 น.
วันเสาร์ เวลา 8:00 – 12:00 น.
วันอาทิตย์ 8:00 – 12:00 น.

ติดต่อเรา / นัดหมายพบแพทย์

“คลินิกของเรา”

Little Fox Children’s Eye Clinic เป็นคลินิกเฉพาะทางด้านจักษุสำหรับเด็ก ก่อตั้งและออกตรวจโดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาเด็กและกล้ามเนื้อตา ในบรรยากาศอันอบอุ่นเป็นกันเอง พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย และวิธีการตรวจแบบเฉพาะ ให้เด็กๆ รู้สึกใกล้ชิดกับคุณหมอ และมีความสุขในการมาตรวจสุขภาพตา

“คลินิกของเรา”

Little Fox Children’s Eye Clinic เป็นคลินิกเฉพาะทางด้านจักษุสำหรับเด็ก ก่อตั้งและออกตรวจโดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาเด็กและกล้ามเนื้อตา ในบรรยากาศอันอบอุ่นเป็นกันเอง พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย และวิธีการตรวจแบบเฉพาะ ให้เด็กๆ รู้สึกใกล้ชิดกับคุณหมอ และมีความสุขในการมาตรวจสุขภาพตา