Articles

HomeArticles
Articles2021-07-06T15:03:48+00:00

เด็กแต่ละช่วงอายุต้องตรวจอะไรบ้าง

Eye Screening For Children การตรวจคัดกรองดวงตาสำหรับเด็กในแต่ละช่วงอายุ คุณพ่อ คุณแม่ ทราบหรือไม่คะว่า... ในช่วงแรกเกิดนั้น เด็กจะยังเห็นภาพไม่ชัด ระบบการมองเห็นจะค่อยๆ พัฒนาขึ้นตามอายุ และพัฒนาเต็มที่เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น Eye Screening For Children การตรวจคัดกรองดวงตาสำหรับเด็กแต่ละช่วงอายุต้องตรวจอะไรบ้าง ไปดูกันค่ะ

เด็กจะมีพัฒนาการทางสายตาไปจนถึงอายุแค่ 8 ขวบ

เด็กจะมีพัฒนาการทางสายตาไปจนถึงอายุแค่ 8 ขวบ หากมีสิ่งที่มาขัดขวางการพัฒนาของตาข้างใดข้างนึง หรือทั้ง 2 ข้าง ก็จะทำให้สายตาหยุดการพัฒนาไป ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเหมือนผู้ใหญ่ปกติ ซึ่งสิ่งที่จะทำให้เด็กถูกขัดขวางพัฒนาการการมองเห็นได้ เช่น หนังตาตก , สายตาผิดปกติ (สั้น,ยาว,เอียง) หรือ ตาเหล่ เป็นต้น

การป้องกันดวงตาในช่วงการระบาดของ Covid-19

Covid-19 and Your Eyes ***การป้องกันดวงตาในช่วงการระบาดของ #Covid-19*** 1. หลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตา และ การขยี้ตา ถ้าจำเป็นต้องสัมผัสดวงตา ต้องล้างมือให้สะอาดก่อนทุกครั้ง 2. ถ้าคุณใส่ contact lens ช่วงนี้ ให้พิจารณามาใส่แว่นให้บ่อยขึ้น โดยเฉพาะในคนที่รู้สึกว่าต้องสัมผัสดวงตาบ่อยๆ ตอนใส่ contacts lens

Little Fox Children’s Eye Clinic

คลินิกเฉพาะทางด้านจักษุสำหรับเด็ก ก่อตั้งและออกตรวจโดยอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาเด็กและกล้ามเนื้อตา ในบรรยากาศอันอบอุ่นเป็นกันเอง พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย และวิธีการตรวจแบบเฉพาะ ให้เด็กๆ รู้สึกใกล้ชิดกับคุณหมอ และมีความสุขในการมาตรวจสุขภาพตา
Contact Us
Go to Top