Eye Screening For Children การตรวจคัดกรองดวงตาสำหรับเด็กในแต่ละช่วงอายุ
คุณพ่อ คุณแม่ ทราบหรือไม่คะว่า… ในช่วงแรกเกิดนั้น เด็กจะยังเห็นภาพไม่ชัด ระบบการมองเห็นจะค่อยๆ พัฒนาขึ้นตามอายุ และพัฒนาเต็มที่เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น Eye Screening For Children การตรวจคัดกรองดวงตาสำหรับเด็กแต่ละช่วงอายุต้องตรวจอะไรบ้าง ไปดูกันค่ะ

New Born สำหรับเด็กแรกเกิดนั้นคุณหมอเด็กจะเป็นผู้ตรวจประเมินเบื้องต้น ซึ่งมีการตรวจได้แก่
-ตรวจการตอบสนองต่อแสง
-ตรวจ Red reflex (เหมือนเวลาที่เห็นตาเป็นสีแดง เวลาถ่ายรูปแบบเปิดแฟลซ) ถ้าพบว่ามี Red reflex ไม่เท่ากันทั้งสองข้าง หรือมีแสงสะท้อนผิดปกติ ก็จำเป็นต้องได้รับการตรวจเพิ่มเติม
-ตรวจดูการตอบสนองของรูม่านตาหมอตาอาจต้องเป็นผู้ตรวจเพิ่มเติม ในกรณีที่เด็ก
– คลอดก่อนกำหนด
– มีอาการแสดงของโรคทางตา
– มีประวัติครอบครัวเกี่ยวกับโรคทางตาเด็ก เช่น มะเร็งลูกตา

อายุ 6-12 เดือน
การตรวจคัดกรองในช่วงนี้ก็ทำโดยคุณหมอเด็ก ในช่วงที่เด็กได้รับวัคซีนตามอายุ โดยทำการตรวจ
– ตรวจดูตาทั่วไป
– ตรวจเหมือนช่วงแรกเกิดอีกครั้ง
– ตรวจเรื่องตาเหล่ ตาเข (eye alignment) และการกลอกตา

อายุ 1-3 ปี
เด็กอาจได้รับการตรวจ “photosceening test” เพิ่มเติมขึ้นมา โดยการถ่ายรูปดวงตาด้วยกล้องพิเศษ ซึ่งอาจช่วยตรวจหาปัญหาของตา ที่อาจทำให้เกิดภาวะตาขี้เกียจได้ (Amblyopia)

อายุ 3-5 ปี
ในช่วงนี้เด็กทุกคนควรได้รับการตรวจการมองเห็น และตรวจเรื่องตาเหล่ ตาเข
– ระดับการมองเห็น (Visual Acuity) ควรได้รับการตรวจทันที เมื่อเด็กโตพอที่จะสามารถอ่าน eye chart ได้ (อาจเป็น chart ที่เป็นรูปภาพ)
– ในช่วงนี้เด็กหลายคนอาจมีสายตายาว แต่ก็ยังสามารถมองเห็นได้ชัดเจนแม้ในระยะไกล หลังการตรวจคัดกรองแล้ว เด็กอาจต้องได้รับการตรวจเพิ่มเติมอีก ได้แก่
– ตาเหล่
– ตาขี้เกียจ (Amblypia)
– ตาสั้น ตาเอียง
– ปัญหาการ focus อื่นๆ การตรวจพบและได้รับการรักษาปัญหาแต่เนิ่นๆ เป็นสิ่งที่ดีที่สุด ที่คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง ควรให้ความสำคัญ เพื่อดูแลดวงตาและการมองเห็นของลูกน้อย

อายุ 5 ปี ขึ้นไป
เช่นเดียวกับวัยก่อนหน้า เด็กวัยนี้ทุกคนควรได้รับการตรวจระดับการมองเห็น และแนวของลูกตา
– สายตาสั้นเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยที่สุดในช่วงนี้ โดยหมอตาเป็นผู้ตรวจวัดค่าสายตาและค่าแว่นเพื่อทำการแก้ไข

Contact Us

Little Fox Children’s Eye Clinic 654/7 ซอยจินดาถวิล ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

Mobile: +66 80 967 8939